Отримання компенсації у Європейському суді з прав людини

Олена Проценко радниця

Відео про послугу: https://youtu.be/12AfhhvH96Y

 

На державі лежить обов’язок захищати основоположні права та свободи людини: право на життя, здоров’я, безпечне існування, право власності, право на захист честі та гідності тощо. Недоторканність цих прав затверджується Конвенцією та контролюється Європейським судом.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) — міжнародний судовий орган, юрисдикція якого розповсюджуються на всі держави-члени Ради Європи. Суд розглядає справи, у яких однією зі сторін виступає держава. Якщо людина не знаходить справедливості в правоохоронних чи судових органах на території України, захистити свої права їй допоможе ЄСПЛ. Результатом подання скарги до Європейського суду може стати перегляд справи позивача у Верховному суді України, виплата компенсації та внесення змін до українського законодавства.

Ми працюємо у двох напрямах із захисту інтересів клієнтів у ЄСПЛ. Перший — захист права власності, коли за тими чи іншими причинами це право порушується чи не захищається.

Яскравими прикладами порушення права власності є випадки, коли у 2014 році жителі Криму втратили майно через набуття півостровом неоднозначного геополітичного статусу, коли у 2015 через воєнні дії на Донбасі люди були позбавлені своєї квартири чи іншого майна. Ці випадки є порушенням позитивного права держави забезпечувати безпечне існування громадянина та його власності, захищати його від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Закриття кримінальних проваджень через відсутність механізму захисту права власності в таких випадках — розповсюджена справа. Якщо держава не відшкодовує збитків, яких позивач зазнав через бездіяльність чи неефективність її дій, потерпілий може звернутися до ЄСПЛ.

Другий — захист прав пацієнтів, коли порушується право людини на життя, здоров’я та безпечне існування. Серед прикладів порушення прав пацієнтів:

  • приховування від пацієнта даних та документів, що містять у собі інформацію стосовно процесу та механізму лікування, застосованих ліків тощо;
  • несвоєчасне чи неякісне надання медичної допомоги;
  • відсутність у лікарні умов чи апаратури, необхідних для якісного лікування;
  • неузгоджене допущення до хірургічних операцій інтернів, помилки під час операцій, неправильне встановлення діагнозу, неправильний підбір лікування та інші причини, через які людина стає інвалідом, заражається тяжкими захворюваннями чи навіть лишається життя.

Якщо людина не може довести факт порушення своїх прав в Україні, бо експертиза відповідних контролюючих органів не виявляє підстав для виплати компенсації чи відкриття кримінального провадження, її захищатиме Європейський суд.

Нашi послуги

Захист інтересів клієнта у ЄСПЛ — це складна процедура, що складається з декількох етапів: перший — розробка стратегії; другий — супроводження клієнта у всіх національних інстанціях; третій — підготування скарги та супроводження судової суперечки в Європейському суді.

Під час розробки стратегії ми аналізуємо практику Європейського суду не тільки щодо громадян України, а й стосовно громадян інших країн. З урахуванням позиції рішень суду щодо використання норм Конвенції, ми розробляємо план дій, у якому останньою інстанцією виступає саме ЄСПЛ. Таким чином ми не зупиняємося тільки на національних інструментах захисту прав людини. Звернення до Європейського суду дає широке коло можливостей для захисту наших клієнтів та є певним гарантом того, що винесене рішення буде справедливим, а права — захищеними.

Однією з умов звернення до ЄСПЛ є вичерпання всіх національних механізмів захисту прав клієнта. Перш ніж переходити до подання скарги до Європейського суду, ми допомагаємо клієнту захистити його права в рамках українського законодавства. Ми надаємо йому допомогу в зборі необхідних документів, представляємо його в національних органах та захищаємо його інтереси.

Якщо звернення в національні інстанції виявляється неефективним та не дає результатів, ми супроводжуємо клієнта в його зверненні до ЄСПЛ. Процедура звернення до Європейського суду відбувається в декілька кроків:

  1. Підготовка. Ключовим завданням цього етапу є складення скарги відповідно до всіх вимог ЄСПЛ. Цей документ має містити суттєву базу доказів (докази звернення до суду, правоохоронних органів, викладення обставин справи, показання свідків тощо), що мають бути правильно представлені.
    Зазначимо, що щорічно Європейський суд розглядає лише 5 % від усіх поданих скарг, а прийняття звернення на розгляд — 85 % успіху справи. Ми допомагаємо скласти скаргу так, щоби її не відхилили через претензії до форми чи змісту.

  2. Супроводження судового процесу. Засідання суду, на яких відбувається розгляд скарги, не вимагають особистої присутності позивача та його адвоката. Та за необхідності ми наймаємо агентів, які представлятимуть інтереси клієнта на засіданнях Європейського суду

Зазвичай процес розгляду скарги затягується на 3–5 років. Весь цей час позивачеві треба підтримувати зв'язок із судом, періодично надсилати документи для підтвердження факту дійсності порушення до моменту прийняття рішення. Весь процес комунікації ми також беремо на себе. Ми контролюємо кожний етап перебігу справи та постійно тримаємо руку на пульсі.

Що ви отримуєте в результаті

Наразі Конвенція має пріоритет над конституцією України. Якщо Європейський суд приймає рішення на користь позивача і встановлює факт порушення державою основоположних прав та свобод людини, з держави стягується відшкодування відповідній юридичній чи фізичній особі в розмірі, встановленому судом. В особливо тяжких випадках (наприклад, коли через халатність чи помилку лікаря людина залишається інвалідом), суд може зобов’язати державу довічно утримувати потерпілого. Компенсація за порушене державою право одразу після винесення рішення передається на виконання в міністерство юстиції.

Позитивне рішення ЄСПЛ — підстава для перегляду рішення, яке винесли національні суди. Повторно справа повинна бути розглянута Верховним судом України.

Якщо ЄСПЛ надходить багато скарг за однією й тією ж підставою, суд може об’єднати їх та випустити пілотне рішення, згідно з яким держава матиме внести відповідні правки у своє законодавство. Якщо відповідальні особи не виконають ці умови, Європейський суд може накласти на державу серйозні санкції.

 Ми допоможемо вам віднайти справедливість та захистити свої права у всіх національних інстанціях та Європейському суді. Ми зробимо все, щоби ви отримали гідну компенсацію за порушення ваших основоположних прав та свобод.