UKRRUSENGDEU

юридична фірма інюрполіс

+38 044 3907777+38 057 7280000

Нарахування банком відсотків за договорами депозиту та кредиту після запровадження тимчасової адміністрації, або початку його ліквідаці

На даний час вже є очевидним, що вкрай складна соціально-економічна ситуація в Україні призвела до кризи банківської системи, внаслідок відтоку коштів з банківських рахунків.

З початку року українці забрали з депозитних рахунків у фінустановах понад      100 млрд. грн., що поставило під загрозу подальше функціонування десятків банків.

Протягом поточного року Національним банком України прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних 26 банків, що стало наслідком запровадження в них Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) тимчасової адміністрації.   

Відповідно до положень статей 34 та 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), що є спеціальним нормативно-правовим актом, яким врегульовано питання введення тимчасової адміністрації в банку та його ліквідацію, після введення тимчасової адміністрації, Фонд має затвердити план врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів:

Однак, як засвідчує практика останніх років, найпоширенішим способом виведення неплатоспроможного банку залишається його ліквідація з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

При цьому Законом визначено, що тимчасова адміністрація в банку запроваджується на строк від трьох до шести місяців, а його ліквідація може тривати до трьох років.

За таких обставин, у клієнтів проблемних банків постає актуальне питання щодо подальшого нарахування відсотків за кредитними та депозитними договорами. 

Нарахування відсотків за договором депозиту після введення тимчасової адміністрації.

Відповідно до частини 1 статті 26 Закону Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень.

Про припинення нарахування процентів за вкладами з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку зазначається частині 3 статті 27 Закону.

Наведене також узгоджується із положенням пункту 4 частини 2 статті 46 Закону, відповідно до якого з дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку припиняється нарахування відсотків, неустойки (штрафу, пені) та застосування інших санкцій за всіма видами заборгованості банку, а також не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов'язань банку.

Таким чином, вкладники банку можуть розраховувати на гарантоване повернення  Фондом відсотків за депозитним вкладом, нарахованих виключно до моменту введення в банку тимчасової адміністрації.

Однак виплата відсотків за депозитом, що були нараховані після введення тимчасової адміністрації і до моменту відкликання банківської ліцензії не включаються до гарантованої суми відшкодування Фондом, а задовольняються за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у четверту чергу, встановлену статтею 52 Закону.

Водночас положення Закону містить певні протиріччя, щодо здійснення нарахування відсотків за вкладом. Зокрема, відповідно до пункту 5 частини 5 статті 36 Закону під час тимчасової адміністрації не здійснюється нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами. Наведене положення суперечить приписам пункту 4 частини 2 статті 46 Закону та може бути використане в якості підстави для припинення нарахування відсотків за депозитними вкладами після запровадження тимчасової адміністрації. Відтак, дії щодо припинення нарахування відсотків за договором депозиту після запровадження тимчасової адміністрації дії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Нарахування відсотків за договором кредиту після введення тимчасової адміністрації.

Положення Закону не містить чітко встановлених обмежень щодо зупинення нарахування відсотків за користування кредитними коштами після запровадження  тимчасової адміністрації, а тому подальше нарахування відсотків за кредитним договором здійснюється у відповідності до умов укладеного договору.

Однак найбільш проблемним питанням для позичальника є можливість нарахування банком відсотків за кредитним договором після відкликання банківської ліцензії.

Як визначено у статті 46 Закону, після призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, банківська діяльність завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.

В силу положення частини 9 статті 17 Закону України «Про банки та банківську діяльність» забороняється здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії.

В силу наведених положень законодавства відкликання банківської ліцензії означало б припинення банком здійснювати нарахування відсотків за договором кредиту, зважаючи на неможливість здійснення будь-яких банківських операцій. Разом з тим,  суди, при розгляді подібних спорів щодо правомірності нарахування відсотків за кредитним договором, приймали протилежні рішення.

Так, колегія суддів Вищого господарського суду України при розгляді справи       № 5023/5556/13 у своїй постанові від 16.12.2013 р. зазначила, що «…з моменту прийняття Національним банком України рішення про відкликання ліцензії та відкриття ліквідаційної процедури банку останній втрачає право на здійснення банківської діяльності, зокрема, нарахування процентів за всіма кредитними договорами».

Подібна позиція також висловлена у постанові Вищого господарського суду України по справі № 5023/2491/11 у своїй постанові від 06.02.2013 р., в якій зокрема зазначено: «… нарахування таких процентів Банком є частиною його банківської діяльності, здійснення якої припиняється з моменту відкликання банківської ліцензії».

Водночас, на думку інших суддів, відкликання банківської ліцензії не означає припинення зобов’язання за кредитним договором.

Такого висновку дійшла колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду за результатами розгляду справи № 922/4124/13, зазначивши у постанові від 28.01.2014 р. наступне: «…законодавством України не передбачено припинення кредитних зобов'язань боржників перед банком у випадку прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора. Зобов'язання відповідача випливають з правочину (кредитного договору), який на момент розгляду справи є дійсним. В даному випадку, відкликання ліцензії ПАТ "Земельний банк" не впливає на дійсність кредитного договору, укладеного між сторонами».

Така ж правова позиція була підтримана колегією суддів Харківського апеляційного господарського суду при розгляді справи № 922/4008/13 та зазначено, зокрема, таке: «…Аналізуючи статтю 91 Закону України "Про банки і банківську діяльність", колегія суддів дійшла висновку, що зазначена норма не містить такого наслідку відкликання ліцензії як припинення нарахування процентів за діючими кредитними договорами, за якими існує заборгованість позичальника перед банком».

При цьому слід відмітити, що положення статті 91 Закону України «Про банки та банківську діяльність», на яку посилались суди при вирішенні спору, на даний час виключена із вказаного Закону. Натомість ключові положення згаданої статті, щодо наслідків введення процедури ліквідації банку практично дослівно відображені у статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Борис Замікула, юрист ILFвсі публікації